ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА!

Због познатих околности, Управни одбор АМШ донео је одлуку да од 14. марта 2020. године, не буде наставе, и да се све активности одложе док се не стекну услови за нормалан рад, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Напомињемо да ће се на линку МАТЕМАТИКА + / ЗАДАЦИ / ТАКМИЧАРСКИ ЗАДАЦИ, наставити постављање нових задатака такмичарског типа за 7. и 8. разред.

Такође, како Математички лист број 4. за ову школску годину, не може бити достављен претплатницима у папирној форми, обавештавамо ученике да је исти постављен на сајт Друштва математичара Србије (директан линк за МЛ број 4.).

Решења задатака се могу слати, као и до сада, e-mail-ом, према упутству на 48.страни.

Вероватно ће исти случај бити и са бројем 5., а штампана издања ће претплатницима бити достављена након нормализације стања.