• ШТА ЈЕ УМ „АРХИМЕДЕС – НОВИ САД“?

  Удружење математичара „Архимедес – Нови Сад“ (раније Клуб математичара “Архимедес – Нови Сад“) је специјализовано стручно удружење у области образовања и васпитања, које окупља првенствено даровите младе математичаре и друге љубитеље математике на подручју Новог Сада.

  Постоје две категорије чланова:

  1. одрасли;
  2. ученици (подмладак Удружења).

  Удружење је регистровано према важећим прописима. Решењем Агенције за привредне регистре бр 16057/2010. „Архимедес – Нови Сад“ је уписан у Регистар удружења у складу са Законом о удружењима (Службени гласник РС бр 51/09). Статутом Удружења утврђени су циљеви и задаци, организација, управљање и целокупна његова делатност. Радом Удружења руководи Управни одбор од пет чланова.

  „Архимедес – Нови Сад“ је поодавно постао прави специјализовани центар за даровите младе математичаре и друге љубитеље математике, са осмишљеним системом рада.

  Најважнија су два сегмента рада: МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА и ПОПУЛАРИСАЊЕ МАТЕМАТИКЕ И НАУКЕ УОПШТЕ.

  МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА

  У оквиру УМ „Архимедес – Нови Сад“ ради школа младих математичара, организована по разредима од 1. до 8. разреда основне школе.

  Математичка школа „Архимедес“ у Новом Саду основана је, и почела са радом, јануара 1996. године.

  Школа  у континуитету успешно ради са све већим бројем ученика и реализује око 900 часова додатне наставе годишње.

  Ученици Архимедесове математичке школе сваке године постижу одличне резултате на завршним испитима и свим нивоима математичких такмичења, како у земљи, тако и у иностранству. Многи од њих са успехом завршавају гимназију у специјалним математичким одељењима, и настављају студирање на факултетима природних и техничких наука. 

  Велики број наших бивших ученика су сада доктори наука, професори универзитета (углавном на природно-математичким и техничким факултетима) не само у Србији него и широм света, у Америци, Швајцарској, Немачкој, Великој Британији итд.

  ПОПУЛАРИСАЊЕ МАТЕМАТИКЕ И НАУКЕ УОПШТЕ

  Удружење математичара „Архимедес“, поред додатне наставе ради и на другачијој популаризацији математике тако што организује квизове, математичке трибине и семинаре за наставнике.

  Облици ове делатности су између осталог:

  • Математичке приредбе;
  • Квизови;
  • Прилози у часописима и средствима јавног информисања;
  • Предавања на стручним скуповима за усавршавање наставника;
  • Учешће на математичким турнирима у организација МД „Архимедес“ из Београда;
  • Учешће у раду летњих и зимских математичких школа у организацији МД „Архимедес“ из Београда.

  Сарадници Архимедеса пружају несебичну помоћ организаторима разних математичких такмичења у Новом Саду, од општинских до државних.