• СПИСАК НАСТАВНИКА

  Ове школске године наставу реализују:

  у првом разреду Јасмина Обрадовић (062 8188831, vukotic.jasmina292@gmail.com),

  у другом разреду Татјана Лековић (063 8139931, tanjalekovic@gmail.com),                                      

  у трећем разреду Мирјана Марјановић (065 2104821, marjanovicmirjanans@gmail.com),

  у четвртом разреду Невенка Угринов (063 7161650, ne.ugrinov@gmail.com),                     

  у петом разреду Мира Дикић (0600454949, dikicmira913@gmail.com),

  у шестом разреду Адам Самарџић (066 109240, adamsamardzic@gmail.com),

  у седмом разреду Милица Прошић (065 4695433, milicaprosic@yahoo.com),

  у осмом разреду Вишња Ацкета (063 7837784, visnja.acketa@gmail.com).