ТАКМИЧАРСКИ ЗАДАЦИ

Ове задатке је проф. др Ратко Тошић предлагао најбољим ученицима Архимедесове математичке школе који су се припремали за разна престижна такмичења.

То су добрим делом нестандардни задаци, тј.задаци који се ретко срећу у редовној школској настави, али неретко на такмичењима различитих нивоа.

Намењени су ученицима 7. и 8. разреда, али неки од њих могу бити интересантни и ученицима нижих разреда.

 Прву групу задатака можете погледати и преузети овде.             Решења-прва група

 Другу групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решења-друга група
 Трећу групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решења-трећа група
 Четврту групу задатака можете погледати и преузети овде.        Решења-четврта група
 Пету групу задатака можете погледати и преузети овде.              Решења-пета група
 Шесту групу задатака можете погледати и преузети овде.           Решење-шеста група
 Седму групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решење- седма група
 Осму групу задатака можете погледати и преузети овде.