• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  1. Субота 18.09.2021.
  2. Субота 25.09.2021.
  3. Субота 02.10.2021.
  4. Субота 09.10.2021.
  5. Субота 16.10.2021.
  6. Субота 23.10.2021.  Крај првог квартала.
  7. Субота 30.10.2021.
  8. Субота 06.11.2021.
  9. Субота 20.11.2021.
  10. Субота 27.11.2021.
  11. Субота 04.12.2021.
  12. Субота 11.12.2021.   Крај другог квартала.
  13. Субота 18.12.2021.  
  14. Субота 22.01.2022.
  15. Субота 29.01.2022.
  16. Субота 05.02.2022.
  17. Субота 19.02.2022. Због ковид распуста сусрет је одложен за 26.03.
  18. Субота 26.02.2022. (17. наставна субота)
  19. Субота 05.03.2022. (18. наставна субота) Крај трећег квартала.
  20. Субота 19.03.2022. (19. наставна субота)

                       –              (20. наставна субота26.03. је реализован сусрет планиран за 19.02.

  21. Субота 09.04.2022. Реализовано 02.04. због измене у раду редовних школа.

  22. Субота 30.04.2022.

  23. Субота 07.05.2022.

  24. Субота 21.05.2022.

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  1. Субота 30.10.2021.
  2. Субота 06.11.2021.
  3. Субота 20.11.2021.
  4. Субота 27.11.2021.
  5. Субота 04.12.2021.
  6. Субота 11.12.2021. Крај првог квартала.
  7. Субота 18.12.2021.
  8. Субота 22.01.2022.
  9. Субота 29.01.2022.
  10. Субота 05.02.2022.
  11. Субота 19.02.2022. Због ковид распуста сусрет је одложен за 26.03.
  12. Субота 26.02.2022. (11. наставна субота)
  13. Субота 05.03.2022. (12. наставна субота) Крај другог квартала.
  14. Субота 19.03.2022. (13. наставна субота)                           

                       –              (14. наставна субота) 26.03. је реализован сусрет планиран за 19.02.

   15. Субота 09.04.2022. Реализовано 02.04. због измене у раду редовних школа.

  16. Субота 30.04.2022.

  17. Субота 07.05.2022.

  18. Субота 21.05.2022.    

   

  Могућа су одступања од овог предлога због промена у календару рада редовних основних школа.