• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ
   У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2021/2022. ГОДИНЕ 
  (за ученике од II до VIII разреда)
  1. Субота 18.09.2021.
  2. Субота 25.09.2021.
  3. Субота 02.10.2021.
  4. Субота 09.10.2021.
  5. Субота 16.10.2021.
  6. Субота 23.10.2021.  Крај првог квартала.
  7. Субота 30.10.2021.
  8. Субота 06.11.2021.
  9. Субота 20.11.2021.
  10. Субота 27.11.2021.
  11. Субота 04.12.2021.
  12. Субота 11.12.2021.   Крај другог квартала.
  13. Субота 18.12.2021.  
  14. Субота 22.01.2022.
  15. Субота 29.01.2022.
  16. Субота 05.02.2022.
  17. Субота 19.02.2022.
  18. Субота 26.02.2022.
  19. Субота 05.03.2022.
  20. Субота 19.03.2022.
  21. Субота 09.04.2022.
  22. Субота 30.04.2022.
  23. Субота 07.05.2022.
  24. Субота 21.05.2022.

  (за ученике I разреда)

  1. Субота 30.10.2021.
  2. Субота 06.11.2021.
  3. Субота 20.11.2021.
  4. Субота 27.11.2021.
  5. Субота 04.12.2021.
  6. Субота 11.12.2021. Крај првог квартала.
  7. Субота 18.12.2021.
  8. Субота 22.01.2022.
  9. Субота 29.01.2022.
  10. Субота 05.02.2022.
  11. Субота 19.02.2022.
  12. Субота 26.02.2022.
  13. Субота 05.03.2022.
  14. Субота 19.03.2022.
  15. Субота 09.04.2022.
  16. Субота 30.04.2022.
  17. Субота 07.05.2022.
  18. Субота 21.05.2022.    

  Могућа су одступања од овог предлога због промена у календару рада редовних основних школа.