• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  2023/24. ГОДИНЕ

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  1. Субота 16.09.2023.
  2. Субота 23.09.2023.
  3. Субота 30.09.2023.
  4. Субота 07.10.2023.
  5. Субота 14.10.2023.
  6. Субота 21.10.2023.  Крај првог квартала.
  7. Субота 28.10.2023Почетак другог квартала.
  8. Субота 04.11.2023.
  9. Субота 18.11.2023.
  10. Субота 25.11.2023.
  11. Субота 02.12.2023.
  12. Субота 09.12.2023.   Крај другог квартала.
  13. Субота 16.12.2023.   Почетак трећег квартала.

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  1. Субота 28.10.2023.  Почетак првог квартала.
  2. Субота 04.11.2023.
  3. Субота 18.11.2023.
  4. Субота 25.11.2023.
  5. Субота 02.12.2023.
  6. Субота 08.12.2023.  Крај првог квартала.
  7. Субота 16.12.2023.  Почетак другог квартала.

  НАПОМЕНЕ:

  Календар рада за друго полугодиште биће објављен кад буде познат календар такмичења.

  Могућа су одступања од овог предлога, због промена у календару рада редовних основних школа.