• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ 2022/23. ГОДИНЕ

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  1. Субота 17.09.2022.
  2. Субота 24.09.2022.
  3. Субота 01.10.2022.
  4. Субота 08.10.2022.
  5. Субота 15.10.2022.
  6. Субота 22.10.2022.  Крај првог квартала.
  7. Субота 29.10.2022Почетак другог квартала.
  8. Субота 05.11.2022.
  9. Субота 19.11.2022.
  10. Субота 26.11.2022.
  11. Субота 03.12.2022.
  12. Субота 10.12.2022.   Крај другог квартала.
  13. Субота 17.12.2022.   Почетак трећег квартала.
  14. Субота 21.01.2023.
  15. Субота 28.01.2022.
  16. Субота 11.02.2023.
  17. Субота 25.02.2023.
  18. Субота 04.03.2023.   Крај трећег квартала.
  19. Субота 11.03.2023.   Почетак четвртог квартала.
  20. Субота 25.03.2023. 
  21. Субота 01.04.2023. 
  22. Субота 22.04.2023.
  23. Субота 06.05.2023.
  24. Субота 13.05.2023.   Крај четвртог квартала.

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  1. Субота 29.10.2022.
  2. Субота 05.11.2022.
  3. Субота 19.11.2022.
  4. Субота 26.11.2022.
  5. Субота 03.12.2022.
  6. Субота 10.12.2022.  Крај првог квартала.
  7. Субота 17.12.2022.  Почетак другог квартала.
  8. Субота 21.01.2023.
  9. Субота 28.01.2022.
  10. Субота 11.02.2023.
  11. Субота 25.02.2023.
  12. Субота 04.03.2023.  Крај другог квартала.
  13. Субота 11.03.2023.   Почетак трећег квартала.
  14. Субота 25.03.2023. 
  15. Субота 01.04.2023. 
  16. Субота 22.04.2023.
  17. Субота 06.05.2023.
  18. Субота 13.05.2023.  Крај трећег квартала.

  НАПОМЕНА: Могућа су одступања од овог предлога, због промена у календару рада редовних основних школа.