• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА  2023/24. ГОДИНУ

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  1. Субота 16.09.2023.
  2. Субота 23.09.2023.
  3. Субота 30.09.2023.
  4. Субота 07.10.2023.
  5. Субота 14.10.2023.
  6. Субота 21.10.2023.  Крај првог квартала.
  7. Субота 28.10.2023Почетак другог квартала.
  8. Субота 04.11.2023.
  9. Субота 18.11.2023.
  10. Субота 25.11.2023.
  11. Субота 02.12.2023.
  12. Субота 09.12.2023.   Крај другог квартала.
  13. Субота 16.12.2023.   Почетак трећег квартала.
  14. Субота 20.01.2024.
  15. Субота 03.02.2024.
  16. Субота 24.02.2024.
  17. Субота 02.03.2024.
  18. Субота 09.03.2024.  Крај трећег квартала.
  19. Субота 23.03.2024.  Почетак четвртог квартала.
  20. Субота 06.04.2024.
  21. Субота 13.04.2024.
  22. Субота 20.04.2024.
  23. Субота 27.04.2024.
  24. Субота 11.05.2024.  Крај четвртог квартала.
  25. Субота 18.05.2024.  ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА.

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  1. Субота 28.10.2023.  Почетак првог квартала.
  2. Субота 04.11.2023.
  3. Субота 18.11.2023.
  4. Субота 25.11.2023.
  5. Субота 02.12.2023.
  6. Субота 08.12.2023.  Крај првог квартала.
  7. Субота 16.12.2023.  Почетак другог квартала.
  8. Субота 20.01.2024.
  9. Субота 03.02.2024.
  10. Субота 24.02.2024.
  11. Субота 02.03.2024.
  12. Субота 09.03.2024.  Крај другог квартала.
  13. Субота 23.03.2024.  Почетак трећег квартала.
  14. Субота 06.04.2024.
  15. Субота 13.04.2024.
  16. Субота 20.04.2024.
  17. Субота 27.04.2024.
  18. Субота 11.05.2024.  Крај трећег квартала.
  19. Субота 18.05.2024.  ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА.

  НАПОМЕНЕ:

  Могућа су одступања од овог предлога ако дође до промена у календару рада редовних основних школа.