Информације о школи

АРХИМЕДЕСОВА МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА реализује наставни план и програм ДОДАТНЕ НАСТАВЕ која се надовезује на план и програм редовне наставе математике за ученике од 1. до 8. разреда основне школе.

Циљ АМШ је продубљивање и проширивање математичких знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање способности логичког мишљења ученика, оспособљавање ученика за самообразовање коришћењем разноврсних извора знања.
Поред задатака који захтевају виши ниво знања ученика, избор занимљивих математичких садржаја и нестандардних задатака подстиче радозналост и самосталност ученика и развија њихову математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности.

У току школске године ученици од 2. до 8. разреда имају 48 часова (24 наставне суботе по 2 часа), а у 1. разреду 36 часова (18 сусрета по 2 часа).

Прво полугодиште се, по традицији, завршава свечаношћу (пригодан новогодишњи програм, квиз…).

Школску годину завршавамо тестирањем знања ученика (које није обавезно за ученике). На завршној свечаности похваљујемо и награђујемо ученике са најбољим разултатима на тесту.

Настава је организована суботама у две смене од 9:00 до 10:45  и од 11:15 до 13:00, према календару рада који је усклађен са школским календаром редовних основних школа. Ученици нису укључени у рад АМШ у периоду када редовне школе имају календаром предвиђене распусте.

На крају другог полугодишта ученицима ће бити додељена уверења о завршеном разреду Архимедесове математичке школе и дипломе за резултате постигнуте на завршном тесту.

Ученик се уписује у АМШ попуњавањем пријаве а родитељ својим потписом потврђује да прихвата услове по којима школа функционише.

Ученик је члан УМ „Архимедес” од датума кад је уписан у АМШ па до датума исписивања. Родитељ је у обавези да уплати чланарину за тај период.

Обавезе родитеља према школи не престају изостајањем ученика са наставе, већ исписивањем ученика из школе на захтев родитеља.

Ученик се исписује из АМШ тако што његов родитељ, мејлом или СМС поруком, о томе обавести његовог наставника.

Контакти на www.arhimedesns.edu.rs или на тел: 064/361-1236, 063/716-1650.