• Упис у АМШ

  Пре него што одлучите да упишете дете у Архимедесову математичку школу

  ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ПРАВИЛА ПО КОЈИМА ШКОЛА ФУНКЦИОНИШЕ.

  Та правила записана су на полеђини УПИСНИЦЕ коју потписујете и на Подсетнику за родитеље.

  **********

  Овде можете преузети документацију за упис:

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  УПИСНИЦА и правила за родитеље                                     Уплaтница и подсетник за родитеље                               

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  УПИСНИЦА и правила за родитеље                                    Уплатница и подсетник за родитеље

  ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ

  Сагласност родитеља                                                                   Уговор о донаторству

  ********

  • НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ У СУБОТУ, 16.9.2023. ГОДИНЕ, ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.
  • ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 28. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ.

  НАПОМЕНЕ:

  • На наставу могу долазити само ученици који су претходно пријављени.
  • На први наставни сусрет донесите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ УПИСНИЦУ и Сагласност.
  • На УПИСНИЦИ треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
  • Избор смене је могућ само док се група не попуни.
  • Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Да би се формирала било која група у АМШ, потребно је да се пријави (упише) најмање 13 ученика.
  • Сви ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Приликом формирања група предност ће имати ученицикоји се први пријаве и чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.