• Упис у АМШ

  УПИС У ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

  Пре него што одлучите да упишете дете у Архимедесову математичку школу

  ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ПРАВИЛА ПО КОЈИМА ШКОЛА ФУНКЦИОНИШЕ.

  Та правила записана су на полеђини ПРИЈАВЕ коју потписујете и на Подсетнику за родитеље.

   

  **********

  Овде можете преузети документацију за упис:

  за ученике од II до VIII разреда

  Пријава и правила за родитеље                                      Уплатница и подсетник за родитеље                               

  за ученике I разреда

  Пријава и правила за родитеље                                    Уплатница и подсетник за родитеље

  за све ученике

  Сагласност родитеља                               Уговор о донаторству

  ********

  • НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ У СУБОТУ, 18.9.2021. ГОДИНЕ, ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.
  • ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 30. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ.

  НАПОМЕНЕ:

  • На наставу не могу долазити ученици који нису претходно пријављени.
  • На први наставни сусрет донесите читко попуњену пријаву и сагласност.
  • На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
  • Избор смене је могућ само док се група не попуни.
  • Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Да би се формирала било која група у АМШ, потребно је да се пријави (упише) најмање 13 ученика.
  • Сви ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Приликом формирања група предност ће имати ученицикоји се први пријаве и чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.