• Задаци за VIII разред

  Овде можете погледати и преузети такмичарске задатке за ученике VIII разреда.

  То су углавном нестандардни задаци за чије је решавање, поред познавања школског градива потребна и извесна десетљивост и логичко расуђивање.

  Ученици могу решења задатака да шаљу e-mailom на адресу ratosic@gmail.com или да их презентују на консултацијама са професором Ратком Тошићем,  суботом у Математичкој школи АРХИМЕДЕС.

   
  Прву групу задатака можете преузети овде(8.1-8.5).
   
  Другу групу задатака можете преузети овде(8.6-8.10).

  Трећу групу задатака можете преузети овде(8.11-8.15).

   

   Задаци за осми разред