• Задаци за VII разред

  На овој странци можете погледати и преузети задатке такмичарског типа за ученике VII разреда.

  То су углавном нестандардни задаци за чије је решавање, поред познавања школског градива потребна и извесна десетљивост и логичко расуђивање.

  Ученици могу решења задатака да шаљу e-mailom на адресу ratosic@gmail.com  или да их презентују на консултацијама са професором Ратком Тошићем, суботом у Математичкој школи АРХИМЕДЕС.

   Прву групу задатака погледајте овде(7.1 – 7.5).

  Другу групу задатака погледајте овде(7.6 – 7.10).

  Трећу групу задатака погледајте овде(7.11 – 7.15).

   

  Задаци за 7.разред