• САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

    Сваке радне суботе од 13:00 до 13:30 родитељима се даје могућност за индивидуалне разговоре са наставницима или руководиоцем школе проф.др Ратком Тошићем.

    Остали видови сарадње могући су у договору са предавачима.