НАШ СЛЕДЕЋИ НАСТАВНИ СУСРЕТ (9. ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА, А 15. ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА) БИЋЕ У СУБОТУ 03. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ.

ПРИЈАВА И УПИС У АМШ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЈЕ МОГУЋ САМО У ГРУПЕ КОЈЕ НИСУ ПОПУЊЕНЕ.Било која група у АМШ може да се формира ако се пријави (упише) најмање 13 ученика.Да би дете било УПИСАНО потребно је да нам на први наставни сусрет доставите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ УПИСНИЦУ којом потврђујете да ћете се придржавати договорених услова за нашу сарадњу. Образац УПИСНИЦЕ, као и остале потребне формуларе, можете преузети са нашег сајта под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ/УПИС, или у школи сваке наставне суботе.Све потребне информације родитељи могу добити од наставника који су задужени за одређени разред. Списак наставника је на нашем сајту под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ.