Архимедесова математичка школа je ове године уписала своју 28. генерацију ученика!

ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ СУСРЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА БИЋЕ У СУБОТУ 7. ОКТОБРА.

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ  28.0КТ0БРА 2023.

ПРИЈАВА И УПИС У АМШ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЈЕ МОГУЋ САМО У ГРУПЕ КОЈЕ НИСУ ПОПУЊЕНЕ.
Било која група у АМШ може да се формира ако се пријави (упише) најмање 13 ученика.
Да би дете било УПИСАНО потребно је да нам на први наставни сусрет доставите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ УПИСНИЦУ  којом потврђујете да ћете се придржавати договорених услова за нашу сарадњу. Образац УПИСНИЦЕ, као и остале потребне формуларе, можете преузети са нашег сајта под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ/УПИС, или у школи сваке наставне суботе.
Све потребне информације родитељи могу добити од наставника који су задужени за одређени разред. Списак наставника је на нашем сајту под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ.