Архимедесова математичка школа je ове године уписала своју 28. генерацију ученика!

Пријава ученика за упис у школску 2023/24 годину била је од 11. до 15.септембра 2023. године електронским путем.
УПИС УЧЕНИКА У АМШ ТОКОМ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ МОГУЋ ЈЕ САМО У ГРУПЕ КОЈЕ НИСУ ПОПУЊЕНЕ.
Да би дете било УПИСАНО, потребно је да нам на први наставни сусрет доставите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ УПИСНИЦУ којом потврђујете да ћете се придржавати договорених услова за нашу сарадњу.
Образац УПИСНИЦЕ, као и остале потребне формуларе, можете преузети са нашег сајта под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ – УПИС, или у школи кад почнемо са наставом.
НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ 16.9.2023. ГОДИНЕ, А ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА 28.10.2023. ГОДИНЕ У ДОГОВОРЕНИМ ТЕРМИНИМА.
На наставу могу долазити само ученици који су претходно пријављени.
Све потребне информације родитељи могу добити од наставника који су задужени за одређени разред.
Списак наставника је на нашем сајту под насловом ЗА  РОДИТЕЉЕ.