СЛЕДЕЋИ НАСТАВНИ СУСРЕТ (ОСМИ за ученике 1. разреда, а ЧЕТРНАЕСТИ за ученике од 2. до 7. разреда) ОДРЖАЋЕМО У СУБОТУ 21. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ.

УПИС УЧЕНИКА У АМШ ТОКОМ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ МОГУЋ ЈЕ САМО У ГРУПЕ КОЈЕ НИСУ ПОПУЊЕНЕ.

Да би дете било уписано, потребно је да попуните ПРИЈАВУ којом потврђујете да ћете се придржавати договорених услова за нашу сарадњу.

Образац ПРИЈАВЕ, као и остале потребне формуларе, можете преузети са нашег сајта под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ – УПИС, или у школи кад дете дође на наставу.

ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ ПРИЈАВУ Ваше дете треба да преда свом наставнику на првом наставном сусрету.

Све потребне информације родитељи могу добити од наставника који су задужени за одређени разред.

Списак наставника је на нашем сајту под насловом ЗА  РОДИТЕЉЕ.