• ПРИЈАВЕ УЧЕНИКА ЗА УПИС У 2022/23. ГОДИНУ ПРИМАМО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ (ПРЕКО НАШЕГ САЈТА) ОД 12. ДО 16. СЕПТЕМБРА 2022.

    by  • август 19, 2022 • ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

    • Да би дете било УПИСАНО, потребно је да нам доставите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ ПРИЈАВУ.
    • Образац ПРИЈАВЕ, као и остале потребне формуларе, можете преузети са нашег сајта под насловом ЗА РОДИТЕЉЕ – УПИС, или у школи кад почнемо са наставом.
    • Настава за ученике од 2. до 8. разреда почиње 17.9.2022. године, а за ученике 1. разреда 29.10.2022. у договореним терминима.