• УПИС УЧЕНИКА У АМШ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/19.ГОДИНЕ

  by  • август 3, 2018 • ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

  УПИС УЧЕНИКА
  У АРХИМЕДЕСОВУ МАТЕМАТИЧКУ ШКОЛУ 
  током школске 2018/19. године 

  ОШ „Петефи Шандор”, Боре Продановића 15а, Нови Сад,

  сваке наставне суботе, од 9 до 13 часова.

  Документа за упис:

  за ученике од II до VIII разреда

                          Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље                              

  за ученике I разреда

                         Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље  

  за све ученике

                                        Сагласност родитеља                                                Уговор о донаторству

  * * *

  НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ У СУБОТУ,
  15.09.2018. ГОДИНЕ ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.

  ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 27. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ.

  • Родитељ (старатељ) уписује ученика у АМШ тако што читко попуни и потпише пријаву(1.разред  и 2-8.разред).
   На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
   Избор је могућ док се група не попуни.
   Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Велико интересовање ученика за нашу школу и њихове жеље да одабрани термин прилагоде и другим активностима тешко је ускладити са организационим и техничким могућностима школе. Због тога могу настати два проблема:
   (1) Немогућност да упишемо све ученике који то желе;
   (2) Тешкоће у равномерном распоређивању ученика у групе.
  • Приликом формирања група предност ће имати ученици:
   – који се пре упишу;
   – који су били успешнији на завршном тесту претходне школске године;
   – чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.
  • Да би се формирала било која група у АМШ потребно је да се пријави најмање 13 ученика.

  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ЧИЈИ СЕ РОДИТЕЉИ НИСУ ПРИДРЖАВАЛИ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИСАЊА АМШ.

  • Ученик чији родитељи нису измирили све обавезе из претходних година може да се упише у АМШ само уколико приложи доказ о измирењу дуга.
  •  Ученици чији се родитељи у дужем периоду нису придржавали договорених термина за уплату чланарине (принудили су Архимедес да их „кредитира“), могу да похађају АМШ само ако пре сваког квартала приложе доказ о уплати чланарине за тај квартал, или за целу школску годину.
  • Ученици који се уписују под посебним условима биће распоређени у групе које нису попуњене.