ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕУЗИМАЊУ НАГРАДА

Ученици који нису преузели своје награде и похвале,

после завршног теста, могу то учинити

У СРЕДУ, 23. МАЈА 2018. године у ОШ „Петефи Шандор“

* од 11.30 до 13.30 часова у учионици број 55

(учитељица Јасмина Сребро Обрадовић), 

 * од 13.30 до 17.30 часова у учионици број 44

(учитељица Снежана Петровић).

Обавезно се треба јавити портиру на главном улазу.

Следећа могућност за преузимање награда и похвала биће почетком наредне школске године у Архимедесовој математичкој школи.