• Обавештење о упису за школску 2017/18.годину

  by  • август 15, 2017 • ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

  УПИС УЧЕНИКА

  У АРХИМЕДЕСОВУ МАТЕМАТИЧКУ ШКОЛУ

  сваке наставне суботе, у периоду од 8.30 до 13.30 часова

   у ОШ „Петефи Шандор”, Боре Продановића 15а, Нови Сад.

   

  НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧЕЛА ЈЕ У

  СУБОТУ, 16.09.2017. ГОДИНЕ, ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ. 

  ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 28. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ.

  *********

  Овде можете преузети документацију за упис:

  за ученике од II до VIII разреда

                          Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље                              

  за ученике I разреда

                         Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље  

  за све ученике

                                        Сагласност родитеља                                                Уговор о донаторству

  *********

  • Родитељ (старатељ) уписује ученика у АМШ тако што читко попуни и потпише пријаву. На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена. Избор је могућ док се група не попуни.      Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Велико интересовање ученика за нашу школу и њихове жеље да одабрани термин прилагоде и другим активностима тешко је ускладити са организационим и техничким могућностима школе. Због тога могу настати два проблема:

         (1) Немогућност да упишемо све ученике који то желе;

         (2) Тешкоће у равномерном распоређивању ученика у групе.

  • Приликом формирања група предност ће имати ученици:

            – који се пре упишу;

            – који су били успешнији на завршном тесту претходне школске године;

            -чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.

  • Да би се формирала било која група у АМШ потребно је да се пријави најмање 13 ученика.

   

  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ЧИЈИ СЕ РОДИТЕЉИ НИСУ ПРИДРЖАВАЛИ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИСАЊА АМШ.

  • Ученик чији родитељи нису измирили све обавезе из претходних година може да се упише у АМШ само уколико приложи доказ о измирењу дуга.
  • Ученици чији се родитељи у дужем периоду нису придржавали договорених термина за уплату чланарине (принудили су Архимедес да их „кредитира“), могу да похађају АМШ само ако пре сваког квартала приложе доказ о уплати чланарине за тај квартал, или за целу школску годину.
  • Ученици који се уписују под посебним условима биће распоређени у групе које нису попуњене.