• ПОДСЕТНИК ЗА УПИС УЧЕНИКА ТОКОМ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

  by  • јануар 27, 2015 • Uncategorized

  Током  другог полугодишта школске 2014/2015. године, ученик се може уписати у АМШ, тако што ће предати:

  (1) читко попуњену пријаву, коју је потписао родитељ или старатељ,

  (2) фотокопију уплатнице, којом потврђује да је плаћена чланарина до краја школске године.

  Начин обрачуна чланарине:

  Од 100 € треба одузети по 8 € за сваки двочас (наставну суботу) у другом полугодишту којима ученик није присуствовао.