ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15.ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ  У  2014/2015. ГОДИНИ 

УСАГЛАШЕН СА КАЛЕНДАРОМ МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА

(за ученике од II до VIII разреда)

 1. Субота 13.09.2014.
 2. Субота 20.09.2014.
 3. Субота 27.09.2014.
 4. Субота 04.10.2014.
 5. Субота 11.10.2014.
 6. Субота 18.10.2014.
 7. Субота 25.10.2014.
 8. Субота 01.11.2014.
 9. Субота 08.11.2014.
 10. Субота 22.11.2014.
 11. Субота 29.11.2014.
 12. Субота 06.12.2014.
 13. Субота 13.12.2014. (КВИЗ)
 14. Субота 17.01.2015.
 15. Субота 24.01.2015.
 16. Субота 07.02.2015.
 17. Недеља 22.02.2015.
 18. Субота 07.03.2015.
 19. Субота 14.03.2015.
 20. Субота 21.03.2015.
 21. Субота 18.04.2015.          
 22. Субота 25.04.2015. 
 23. Субота 09.05.2015.
 24. Недеља 17.05.2015.
 25. Субота 23.05.2015. (ЗАВРШНИ ТЕСТ)

ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ  У  2014/2015. ГОДИНИ 

УСАГЛАШЕН СА КАЛЕНДАРОМ МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА

(за ученике I разреда)

 1. Субота 25.10.2014.
 2. Субота 01.11.2014.
 3. Субота 08.11.2014.
 4. Субота 22.11.2014.
 5. Субота 29.11.2014.
 6. Субота 06.12.2014.
 7. Субота 13.12.2014.
 8. Субота 17.01.2015.
 9. Субота 24.01.2015.
 10. Субота 07.02.2015.
 11. Недеља 22.02.2015.
 12. Субота 07.03.2015.
 13. Субота 14.03.2015.
 14. Субота 21.03.2015.
 15. Субота 18.04.2015.
 16. Субота 25.04.2015.
 17. Субота 09.05.2015.
 18. Недеља 17.05.2015.
 19. Субота 23.05.2015. (ЗАВРШНИ ТЕСТ)

***Могућа су одступања од овог предлога због промена у календару рада редовних основних школа или измена у календару математичких такмичења.