• by  • август 19, 2012 • ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

   НАСТАВА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ПОЧИЊЕ У СУБОТУ 02. ФЕБРУАРА 2013. ГОДИНE

  Ученици се могу уписати у АМШ и током школске године према предложеном календару рада.

   ХОЛ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН  ПОПОВИЋ” (МАЛА ШКОЛА), ДР ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 2

  СУБОТА, 15. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ, 10  ЧАСОВА 

  НОВОГОДИШЊА  СВЕЧАНОСТ за ученике 2. и 3. разре

  СУБОТА, 15. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ, 11  ЧАСОВА

  НОВОГОДИШЊА  СВЕЧАНОСТ – КВИЗ за ученике од 4. до 8. разреда 

  ОЧЕКУЈЕМО ВАС    

  УМ „АРХИМЕДЕС

     

   Упис и настава за ученике првог разреда почиње 10. новембра 2012. године.

  МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА АРХИМЕДЕС

  Нови Сад, др Илије Ђуричића 2

  УПИСУЈЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
  од 10.09.2012. до 14.09.2012.
  у времену од 17:00 до 20:00 часова.

  Настава за ученике од 2. до 8. разреда почиње у суботу 15.09.2012.године,
  а за ученике 1. разреда 10.11.2012. године.

  Све информације можете добити на www.arhimedesns.edu.rs или преко телефона: 064/361-1236, 063/526-651 и 021/455-062.

  • Ученик се уписује у АМШ попуњавањем пријаве а родитељ својим потписом потврђује да прихвата услове по којима школа функционише.
  • Ученик је члан УМ „Архимедес” од датума кад је први пут присуствовао настави у АМШ па до датума исписивања. Родитељ је у обавези да уплати чланарину за тај период.
  • Обавезе родитеља према школи не престају изостајањем ученика са наставе, већ исписивањем ученика из школе на захтев родитеља.

   

   

  [mappress mapid=“4″]

   

  About