САВЕТИ УЧЕСНИКУ ТАКМИЧЕЊА

 1. Прочитај формулације свих задатака и утврди редослед решавања. Узми у обзир да су задаци обично поређани по тежини (прво најлакши).
 2. Ако су услови задатка на први поглед двосмислени (могу се схватити на различите начине), не опредељуј се одмах за варијанту која ти изгледа нај-
 3. повољнија, него се обрати са питањем комисији. (У првих пола сата комисија омогућава такмичарима да постављају питања такве природе.)
 4. Ако је решење испало неочекивано лако, провери да ниси можда погрешно схватио услове задатка или да ниси негде погрешио у раду.
 5. Ако ти дуго не полази за руком да нађеш идеју решења, покушај да упростиш задатак (узми мање бројеве, посматрај специјалан случај), али не
 6. заборави да се вратиш на општи случај који је предмет задатка. Такође може да буде корисно покушати решавање свођењем на контрадикцију, замена бројева словима и слично.
 7. Ако је нејасно да ли је неко тврђење тачно, покушај наизменично да га доказујеш и оповргаваш.
 8. Не врти се дуго у кругу око једног задатка. Боље је привремено одустати од тога задатка и вратити му се касније. Могуће је да ћеш у следећем покушају задатак сагледати у новом светлу.
 9. Ако си уморан, узми кратак предах, гледај облаке кроз прозор, послушај цвркут птица или просто дубоко диши.
 10. Чим си решио неки задатак, запиши његово решење у коначном облику. То је и прилика да провериш решење и после тога се концентришеш на друге задатке.
 11. Сваки корак решења треба образложити, чак и ако ти се чини да је очигледан. Ако је решење дуго, пожељно је поделити га на неколико помоћних тврђења. То олакшава проверу и оцењивање решења.
 12. Пре него што предаш задатке, ако је преостало још времена, прочитај решења „очима оцењивача“ – да ли они могу да прате ток твојих мисли према ономе што си написао.