Uspesi

Kroz Arhimedesovu matematičku školu do sada je prošlo 15 generacija učenika. Održano je oko 12000 časova za više od 2000 učenika.

Održan je veliki broj matematičkih tribina za nastavnike matematike Novog Sada i okoline. Saradnici Arhimedesa pružili su nesebičnu pomoć organizatorima takmičenja u Novom Sadu, od opštinskih do državnih.

Veliki broj naših bivših učenika se sada doktori nauka, profesori univerziteta (uglavnom na prirodno-matematičkim i tehničkim fakultetima) ne samo u Srbiji nego i širom sveta, u Americi, Švajcarskoj, Nemačkoj, Velikoj britaniji itd.

Uspesi 2011.-2012. takmičenja su u toku

Оставите одговор