Plan i program rada

Arhimedesova matematička škola realizuje nastavni plan i program dodatne nastave koja se nadovezuje na plan i program redovne nastave matematike za učenike od I do VIII razreda osnovne škole.

Nastava je organizovana subotamau dve smene od 900 do 1045 i od 1100 do 1245 prema kalendaru rada koji je usklađen sa školskim kalendarom redovnih osnovnih škola.

U toku godine u prvom razredu će biti održano 36 časova (18 nastavnih subota po dva časa). Poslednji (19.) susret planiran je za završno testiranje učenika.

Učenici ostalih razreda imaće tokom godine 48 časova (24 nastavne subote po dva časa), a poslednji (25.) susret planiran je za završno testiranje učenika.

Profesor dr Ratko Tošić drži posebne časove učenicima VI, VII i VIII razreda koji su osvojili nagrade na matematičkim takmičenjima a žele da rade zadatke povišenog nivoa znanja. Ovi časovi su za učenike besplatni.

Kompletan program se realizuje u toku školske godine koja je podeljena na dva polugodišta. U prvom polugodištu je realizovano 13 nastavnih dana. Drugo polugodište ima 11 nastavnih dana. Učenici nisu uključeni u rad u periodu kada redovne škole imaju kalendarom predviđene raspuste.

Na kraju drugog polugodišta učenicima će biti dodeljena uverenja o završenom razredu Arhimedesove matematičke škole i diplome za rezultate postignute na završnom testu.

Оставите одговор