Задаци за VII разред

На овој странци можете погледати и преузети задатке такмичарског типа за ученике VII разреда.

То су углавном нестандардни задаци за чије је решавање, поред познавања школског градива потребна и извесна десетљивост и логичко расуђивање.

Ученици могу решења задатака да шаљу e-mailom на адресу ratosic@gmail.com  или да их презентују на консултацијама са професором Ратком Тошићем, суботом у Математичкој школи АРХИМЕДЕС.

 Прву групу задатака погледајте овде(7.1 – 7.5).

Другу групу задатака погледајте овде(7.6 – 7.10).

Трећу групу задатака погледајте овде(7.11 – 7.15).

 

Задаци за 7.разред