• Упис у АМШ

  Пре него што одлучите да упишете дете у Архимедесову математичку школу

  ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ПРАВИЛА ПО КОЈИМА ШКОЛА ФУНКЦИОНИШЕ.

  Та правила записана су на полеђини ПРИЈАВЕ коју потписујете и на Подсетнику за родитеље.

   

  **********

  Овде можете преузети документацију за упис:

  ЗА УЧЕНИКЕ ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

  Пријава и правила за родитеље                                      Уплатница и подсетник за родитеље                               

  ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА

  Пријава и правила за родитеље                                    Уплатница и подсетник за родитеље

  ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ

  Сагласност родитеља                               Уговор о донаторству

  ********

  • НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧЕЛА ЈЕ У СУБОТУ, 17.9.2022. ГОДИНЕ, ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.
  • ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЈЕ ПОЧЕЛА 29. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

  НАПОМЕНЕ:

  • На наставу не могу долазити ученици који нису претходно пријављени.
  • На први наставни сусрет донесите ЧИТКО ПОПУЊЕНУ И ПОТПИСАНУ ПРИЈАВУ и Сагласност.
  • На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
  • Избор смене је могућ само док се група не попуни.
  • Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Да би се формирала било која група у АМШ, потребно је да се пријави (упише) најмање 13 ученика.
  • Сви ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Приликом формирања група предност ће имати ученицикоји се први пријаве и чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.