• ТАКМИЧАРСКИ ЗАДАЦИ

   У овој рубрици ћемо редовно предлагати задатке такмичарског типа.

  То су добрим делом нестандардни задаци, тј.задаци који се ретко срећу у редовној школској настави, али неретко на такмичењима различитих нивоа.

  Намењени су ученицима 7. и 8. разреда, али неки од њих могу бити интересантни и ученицима нижих разреда.

  Питања у вези са задацима и решењима, као и сама решења, ученици 7. и 8. разреда  математичке школе „Архимедес“ могу слати на адресу ratosic@gmail.com .

   

   Прву групу задатака можете погледати и преузети овде.             Решења-прва група
   
   Другу групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решења-друга група
   
   Трећу групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решења-трећа група
   
   Четврту групу задатака можете погледати и преузети овде.        Решења-четврта група
   
   Пету групу задатака можете погледати и преузети овде.              Решења-пета група
   
   Шесту групу задатака можете погледати и преузети овде.           Решење-шеста група
   
   Седму групу задатака можете погледати и преузети овде.            Решење- седма група
   
   Осму групу задатака можете погледати и преузети овде.