Шта је ученику потребно

Ученик треба да припреми прибор за писање и геометријски прибор (по потреби).

Ученицима школа обезбеђује свеску и фасциклу за одлагање наставних листића.
Свака тема обрађена је на наставним листићима пажљиво одабраним задацима распоређеним по различитим нивоима тежине. На тај начин остварује се индивидуализована настава у којој је омогућено сваком ученику да ради према својим способностима. На основу тога предавач додатним информацијама и инструкцијама подстиче и усмерава ученике, и помаже им да напредују у свом раду.