• Шта је ученику потребно

    Ученик треба да припреми прибор за писање и геометријски прибор (по потреби).

    Ученицима школа обезбеђује свеску и фасциклу за одлагање наставних листића.
    Свака тема обрађена је на наставним листићима пажљиво одабраним задацима распоређеним по различитим нивоима тежине. На тај начин остварује се индивидуализована настава у којој је омогућено сваком ученику да ради према својим способностима. На основу тога предавач додатним информацијама и инструкцијама подстиче и усмерава ученике, и помаже им да напредују у свом раду.