• СПИСАК НАСТАВНИКА

  Ове школске године наставу реализују:

  у првом разреду Јасмина Сребро Обрадовић(062/8188831, vukotic.jasmina292@gmail.com),

  у другом разреду Татјана Гргуров (063/8139931, tanjalekovic@gmail.com), и                                        Јадранка Михајловић (063 8642486; imail: jmihajlovic1971@gmail.com),

  у трећем разреду Мирјана Марјановић(065/2104821, marjanovicmirjanans@gmail.com)  и                                                                       Снежана Петровић (064/1759199, nena.nenapet@gmail.com),

  у четвртом разреду Невенка Угринов(063 7 16 16 50, ne.ugrinov@gmail.com) и                                                                                Слободанка Ђорђевић(064/4632938, bobaaa1979@gmail.com),

  у петом разреду Јованка Гаћеша (064/3611236, jovanka.gacesa@gmail.com),

  у шестом разреду Адам Самарџић(066/109240, adamsamardzic@gmail.com), и                                                                  Милица Прошић(065/4695433, milicaprosic@yahoo.com),

  у седмом разреду Милица Прошић (065/4695433, milicaprosic@yahoo.com), и                                                                            проф. др Ратко Тошић(063/526651, ratosic@gmail.com).

  у осмом разреду Тања Мартић (065/6617232, martictanja@gmail.com).

  Руководилац Архимедесове математичке школе је                                                                                        проф. др Ратко Тошић (063/526651, ratosic@gmail.com).