• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ  У  2018/2019. ГОДИНИ 

  (за ученике од II до VIII разреда)

  1. Субота 15.09.2018.

  2. Субота 22.09.2018.

  3. Субота 29.09.2018.

  4. Субота 06.10.2018.

  5. Субота 13.10.2018.

  6. Субота 20.10.2018.

  7. Субота 27.10.2018.

  8. Субота 03.11.2018.

  9. Субота 10.11.2018.

  10. Субота 24.11.2018.

  11. Субота 01.12.2018.

  12. Субота 08.12.2018. 

  13. Субота 15.12.2018.(КВИЗ)

  14. Недеља 20.01.2019.
  15. Субота 02.02.2019.

  16. Субота 09.02.2019.

  17. Субота 23.02.2019.

  18. Субота 09.03.2019.

  19. Субота 16.03.2019.

  20. Субота 30.03.2019.   

  21. Субота 06.04.2019. 

  22. Субота 13.04.2019.

  23. Недеља 05.05.2019. или субота 11.05.2019.

  24. Недеља 19.05.2019.(ЗАВРШНИ ТЕСТ)                                                                                           

   

  (за ученике I разреда)

  1. Субота 27.10.2018.

  2. Субота 03.11.2018.

  3. Субота 10.11.2018.

  4. Субота 24.11.2018.

  5. Субота 01.12.2018.

  6. Субота 08.12.2018.

  7. Субота 15.12.2018.

  8. Недеља 20.01.2019.

  9. Субота 02.02.2019.

  10. Субота 09.02.2019.
  11. Субота 23.02.2019.

  12. Субота 09.03.2019.

  13. Субота 16.03.2019.

  14. Субота 30.03.2019. 

  15. Субота 06.04.2019.

  16. Субота 13.04.2019.    

  17. Недеља 05.05.2019. или субота 11.05.2019.

  18. Недеља 19.05.2018.(ЗАВРШНИ ТЕСТ)