• ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА

  АРХИМЕДЕСОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ  У  2019/2020. ГОДИНИ 

  (за ученике од II до VIII разреда)

  1. Субота 14.09.2019.
  2. Субота 21.09.2019.
  3. Субота 28.09.2019.
  4. Субота 05.10.2019.
  5. Субота 12.10.2019.
  6. Субота 19.10.2019.
  7. Субота 26.10.2019.
  8. Субота 02.11.2019.
  9. Субота 16.11.2019.
  10. Субота 23.11.2019.
  11. Субота 30.11.2019.
  12. Субота 14.12.2019. (КВИЗ)
  13. Субота 18.01.2020.
  14. Субота 25.01.2020.
  15. Субота 01.02.2020.
  16. Субота 08.02.2020.
  17. Субота 22.02.2020.
  18. Субота 29.02.2020.
  19. Субота 14.03.2020.
  20. Субота 21.03.2020.
  21. Субота 28.03.2020.   
  22. Субота 04.04.2020. 
  23. Субота 25.04.2020.
  24. Субота 09.05.2020.
  25. Недеља 17.05.2020.(ЗАВРШНИ ТЕСТ)       

  (за ученике I разреда)

  1. Субота 26.10.2019.
  2. Субота 02.11.2019.
  3. Субота 16.11.2019.
  4. Субота 23.11.2019.
  5. Субота 30.11.2019.
  6. Субота 14.12.2019.
  7. Субота 18.01.2020.
  8. Субота 25.01.2020.
  9. Субота 01.02.2020.
  10. Субота 08.02.2020.
  11. Субота 22.02.2020.
  12. Субота 29.02.2020.
  13. Субота 14.03.2020.
  14. Субота 21.03.2020.
  15. Субота 28.03.2020. 
  16. Субота 04.04.2020.
  17. Субота 25.04.2020.    
  18. Субота 09.05.2020.
  19. Недеља 17.05.2020.(ЗАВРШНИ ТЕСТ)           

  Могућа су одступања од овог предлога због промена у календару рада редовних основних школа.