УПИС У АМШ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА

У АРХИМЕДЕСОВУ МАТЕМАТИЧКУ ШКОЛУ

је од 09.09.2019. године до 13.09.2019. године

 у ОШ „Петефи Шандор”, Боре Продановића 15а, Нови Сад,

у времену од 17 до 20 часова.

УЧЕНИЦИ СЕ НЕ МОГУ ПРИЈАВЉИВАТИ, А НИ УПИСИВАТИ

ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ТЕРМИНА ЗА УПИС.

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ У СУБОТУ,

14.09.2019. ГОДИНЕ ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.

ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 26. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

**********

Овде можете преузети документацију за упис:

за ученике од II до VIII разреда

                        Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље

за ученике I разреда

                       Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље

за све ученике

                                      Сагласност родитеља                                                Уговор о донаторству

********

 • Родитељ (старатељ) уписује ученика у АМШ тако што читко попуни и потпише пријаву.
  На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
  Избор је могућ док се група не попуни.
  Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
 • Ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
 • Велико интересовање ученика за нашу школу и њихове жеље да одабрани термин прилагоде и другим активностима тешко је ускладити са организационим и техничким могућностима школе. Због тога могу настати два проблема:
  (1) Немогућност да упишемо све ученике који то желе;
  (2) Тешкоће у равномерном распоређивању ученика у групе.
 • Приликом формирања група предност ће имати ученици:
  – који се пре упишу;
  – који су били успешнији на завршном тесту претходне школске године;
  – чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.
 • Да би се формирала било која група у АМШ потребно је да се пријави најмање 13 ученика.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ЧИЈИ СЕ РОДИТЕЉИ НИСУ ПРИДРЖАВАЛИ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИСАЊА АМШ.

 • Ученик чији родитељи нису измирили све обавезе из претходних година може да се упише у АМШ само уколико приложи доказ о измирењу дуга.
 • Ученици чији се родитељи у дужем периоду нису придржавали договорених термина за уплату чланарине (принудили су Архимедес да их „кредитира“), могу да похађају АМШ само ако пре сваког квартала приложе доказ о уплати чланарине за тај квартал, или за целу школску годину.
 • Ученици који се уписују под посебним условима биће распоређени у групе које нису попуњене.