• УПИС У АМШ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

  by  • 4 августа, 2019 • ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

  УПИС УЧЕНИКА

  У АРХИМЕДЕСОВУ МАТЕМАТИЧКУ ШКОЛУ

  је од 09.09.2019. године до 13.09.2019. године

   у ОШ „Петефи Шандор”, Боре Продановића 15а, Нови Сад,

  у времену од 17 до 20 часова.

  УЧЕНИЦИ СЕ НЕ МОГУ ПРИЈАВЉИВАТИ, А НИ УПИСИВАТИ

  ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ТЕРМИНА ЗА УПИС.

  НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ У СУБОТУ,

  14.09.2019. ГОДИНЕ ПО ДОГОВОРЕНОМ РАСПОРЕДУ.

  ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА НАСТАВА ЋЕ ПОЧЕТИ 26. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

  **********

  Овде можете преузети документацију за упис:

  за ученике од II до VIII разреда

                          Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље

  за ученике I разреда

                         Пријава и правила за родитеље                               Уплатница и подсетник за родитеље

  за све ученике

                                        Сагласност родитеља                                                Уговор о донаторству

  ********

  • Родитељ (старатељ) уписује ученика у АМШ тако што читко попуни и потпише пријаву.
   На пријави треба обавезно заокружити једну од понуђених смена.
   Избор је могућ док се група не попуни.
   Ученик који приликом уписа не одабере смену биће распоређен у групу која није попуњена.
  • Ови услови важе и за ученике који су већ похађали АМШ и желе да се упишу у наредни разред.
  • Велико интересовање ученика за нашу школу и њихове жеље да одабрани термин прилагоде и другим активностима тешко је ускладити са организационим и техничким могућностима школе. Због тога могу настати два проблема:
   (1) Немогућност да упишемо све ученике који то желе;
   (2) Тешкоће у равномерном распоређивању ученика у групе.
  • Приликом формирања група предност ће имати ученици:
   – који се пре упишу;
   – који су били успешнији на завршном тесту претходне школске године;
   – чији су се родитељи придржавали правила по којима функционише наша школа.
  • Да би се формирала било која група у АМШ потребно је да се пријави најмање 13 ученика.

  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ЧИЈИ СЕ РОДИТЕЉИ НИСУ ПРИДРЖАВАЛИ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИСАЊА АМШ.

  • Ученик чији родитељи нису измирили све обавезе из претходних година може да се упише у АМШ само уколико приложи доказ о измирењу дуга.
  • Ученици чији се родитељи у дужем периоду нису придржавали договорених термина за уплату чланарине (принудили су Архимедес да их „кредитира“), могу да похађају АМШ само ако пре сваког квартала приложе доказ о уплати чланарине за тај квартал, или за целу школску годину.
  • Ученици који се уписују под посебним условима биће распоређени у групе које нису попуњене.